Profil

Om Grejsdalens Børnehus

Lidt om os

 • Beliggenhed

  Grejsdalens Børnehus ligger smukt placeret, lige op til skoven, centralt placeret i Grejsdalen, ikke langt fra byen.
  Vi har en stor dejlig naturlegeplads med plads til fysiske udfoldelser.
  Indenfor kan vi tilbyde store lyse rum, med god plads til leg og aktiviteter.

 • Vuggestuen

  I vuggestuen er vi normeret til 34 vuggestuebørn.
  Børnene er fordelt på 3 stuer, med 2 stuer for de mindste, Alfer og Hobbitter.
  For de største vuggestuebørn har vi Skovmusene , hvor der der 8-10 børn.

  Stuerne arbejder sammen på tværs, dels for at tilgodese det enkelte barns behov, i forhold til alder og udvikling, men også for at udnytte hinandens ressourcer.

 • Børnehaven

  I børnehaven er vi normeret til 60 børn.

  De yngste børnehavebørn er fordelt på 2 stuer, Skovnisse-stuen og Skovtrolde-stuen. Der er mellem 40 – 45 børn i alt.

  De ældste børnehavebørn – kommende skolebørn - samler vi i en gruppe for sig, og den gruppe kalder vi Skovugler.
  De er oftest mellem 15 og 22 børn.

  Vi lægger vægt på at arbejde i et team i børnehaven – Med det mener vi, at børnehaven er en samlet helhed.

  Vi arbejder på tværs af grupperne, for at skabe sammenhæng og fællesskab, for både børn og voksne.

 • Legepladsen

  Vores legeplads en stor dejlig naturlegeplads med plads til fysisk udfoldelse. Legepladsen er ikke hegnet ind, da en del af legepladsen er på stejle skovskrænter. Et stykke oppe ad
  skrænterne er træerne afmærket med orange afmærkningsbånd, som viser børnene, hvor de må gå til.

Pædagogisk grundlag

 • Forord

  I Grejsdalens Børnehus arbejder vi med udgangspunkt i delpolitikken for dagtilbud "Det er for børn"

  • Børn og unge i vækst
  • Fællesskab rykker 
  • Forældrene på banen 
  • Verden venter
 • Vores arbejde med læreplanerne

  I Grejsdalens Børnehus arbejder vi ud fra de pædagogiske læreplaner, som er et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. De er et arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn og ruste det enkelte barn til at bidrage til fællesskabet og begå sig videre i livet.
  Det er Grejsdalens Børnehus´ opgave, at bidrage til, at fremme barnets trivsel, læring og udvikling af kompetencer.
  En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring – en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre.

  Vi arbejder med læreplanerne ud fra en anerkendende tilgang, med respekt for det enkelte barn og dets muligheder. Vi tror på at barnets udvikling sker i de relationer barnet hele tiden er en del af, barn -voksen, barn – barn.
  Derfor er relationspædagogik vigtigt for os, og vi arbejder med metoden ICDP International childhood development programme – en enkel og overskuelig måde at møde barnet på.

  Herunder de 8 samspilstemaer:

  • Vis positive følelser og vis du er glad for barnet.
  • Juster dig i forhold til barnet - og følg dets udspil.
  • Tal til barnet om ting, det er optaget af, og prøv at igangsætte en "følelsesmæssig samtale"
  • Giv ros og anerkendelse for det, barnet kan.
  • Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
  • Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
  • Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med dit barn.
  • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser på de en positiv måde - ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen