ABC for Grejsdalens Børnehus

Godt at vide når dit barn går i Grejsdalens Børnehus

Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle.

For at lykkedes med det, er det vigtigt at I som forældre er medspillere og gode rollemodeller. Dette kan gøres ved at være åbne og imødekommende og bakke op om nye eller andre legemuligheder, og endelig være bevidst om hvordan I taler med jeres børn, om de andre børn.

På den måde kan vi sammen skabe et miljø (et hus) hvor alle trives, og det er den bedste forudsætning for at vores børn udvikler sig optimalt på alle områder.
Derudover har vi en vision om at vi gerne vil åbne huset for jer forældre. Det er vigtigt for os, at I føler det er jeres hus og føler jer inddraget og ansvarlig for det, der sker i huset.

Det følgende er en del af det gode samarbejde mellem forældre og personale, og udarbejdet af et udvalg under forældrebestyrelsen. Vi håber det giver svar på en del af de spørgsmål I som forældre måtte have.

 • Arrangementer

  I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.

  Bedsteforældredag afholdes i forsommeren, til stor glæde for alle børnene. Her får de muligheden for stolt at vise deres børnehave/ vuggestue frem. Der bliver hygget omkring
  forskellige arrangementer i grupper for til sidst at slutte af med fællesspisning.

  Høstfesten som afholdes i efteråret. Der plejer at være stor opbakning fra børn, forældre, store og små søskende. Her hygger vi med b.la. turpas og boder, ser børnenes kreativiteter samt lidt godt til ganen.

  Julecafe i december. Her går de store børn fra børnehaven luciaoptog gennem alle stuerne i huset. Bagefter hygges der omkring lidt gløgg og julegodter.

  Arbejdsaftener i foråret, hvor forældre frivilligt kommer og hjælper med projekter som gør børnehuset til et dejligere sted at være for børn og pædagoger. Det plejer at være nogle både sjove og hyggelige aftener hvor både forældre, børn og pædagoger arbejder tæt sammen om et flot resultat.

 • Bestyrelsen

  Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter fra forældregruppen, 2 repræsentanter fra medarbejdergruppen samt lederen.

  Til bestyrelsen kan alle med følgende to forudsætninger vælges:
  1. du har et barn i vuggestuen og/eller børnehaven.
  2. du vil gerne have indflydelse på dit barns hverdag

  Vi mødes ca. 6-8 gange om året i institutionen, hvor vi bl.a. drøfter

  • Det pædagogiske arbejde
  • Samarbejde forældre og personale imellem
  • Budgetter, herunder prioriteringer og besparelser
  • Ansættelser
  • Madordning
  • Forældrearrangementer

  Derudover er det på disse møder at ideer til forbedringer og arrangementer diskuteres og føres ud i livet.

 • Hallen

  I forlængelse af institutionen ligger Grejsdalshallen. Den har vi mulighed for at benytte til glæde for alle.

 • Mad og måltider

  Alle børn er på fuld kost, hvilket vil sige de får tilbudt morgenmad indtil 7.15, formiddagsmad, frokost og eftermiddags mad. Vi serverer måltider, hvor alt så vidt muligt er hjemmelavet og uden unødige tilsætningsstoffer. Vi benytter os af gode sunde råvarer. Vi har bronzemærke i økologi.

  Der er en individuel kostplan for de yngste vuggestuebørn.

  Morgenmad kl. 6.30 - 7.15
  Består af:
  Havregryn, cornflakes, rugbrød, ost.

  Formiddagsmad kl. 9.00
  Består hovedsageligt af:
  Rugbrød, groft brød, frugt/grønt og for vuggestuens vedkommende også grød.

  Frokost kl. 11.00
  Består af:
  3 varme dage bestående af varierede måltider.
  2 kolde dage, hvor vi serverer rugbrød med sundt varieret pålæg.

  Eftermiddagsmad kl. 14.00
  Består hovedsageligt af:
  Rugbrød, groft brød, frugt/grønt og for vuggestuens vedkommende også grød.

  Allergier og intolerancer
  Har dit barn brug for særlig kost skal dette oplyses til køkkenet og pædagogerne.

 • Madkultur

  Vi har fokus på håndhygiejne i både vuggestuen og i børnehaven. I børnehaven har vi en dukseordning, der betyder at 2 børn fra hver stue er dukse en uge af gangen. De henter rullebordet, hjælper med at gøre klar og siger ”værs’go”. I vuggestuen hjælper børnene til hvor det er muligt.

  Børn og voksne spiser sammen, og spiser det samme. Vi spiser maden i en rolig og afslappet atmosfære, da det skal være en god oplevelse at spise. 

 • Overgange

  Fra vuggestue til børnehave: Ca. 14 dage inden barnet starter i børnehaven, starter vi indkøring af barnet.

  Fra Skovnisse / Skovtrold til Skovuglerne: For at starten i Skovuglerne bliver nemt for barnet er der en overdragelsessamtale de to stuer imellem. Forældrene indbydes også til et møde omkring Skovuglernes arbejde og forventninger.

 • Sygdom

  Bliver dit barn syg er det vigtig at institutionen får besked.

  Dette skal du gøre via Aula.

  Det er vigtig at personalet får besked hvis det er en smitsom børnesygdom, så der kan hænges opslag op om sygdommen.

  Vi modtager ikke syge eller halvsyge børn i institutionen. De skal være i stand til at indgå i husets planlagte aktiviteter.

 • Traditioner

  Vi holder julefrokost og påskefrokost i huset.

  Fastelavn hvor børnene gerne må komme udklædte og vi slår katten af tønden.

  Skovuglerne går Luciaoptog i december.